Exbio

exbio-labpro-beograd

Exbio je češki proizvođač reagenasa za naučno-istraživački rad. Kompanija je ušla na tržište antitela kao spin off kompanija Češke akademije nauke još daleke 1990. Nihovi proizvodi su antitela sa različitim poljima aplikacija, rekombinantni proteini, kitovi za protočnu citometriju kao i ELISA kitovi.

Antitela koja nudi kompanija Exbio imaju sledeća polja primene:

  • Protočna citometrija
  • Imunofluorescenca
  • Funkcionalne studije