BI Biological Industries

Biological-Industries-Lab-Pro-Srbija

Ova izraelska kompanija je više od 30 godina posvećena pronalaženju optimalnih i inovativnih rešenja za rad sa ćelijskim kulturama.

BI Biological Industries proizvodi i obezbeđuje produkte za prirodne nauke za biofarmaceutska, akademska i vladina istraživačka postrojenja, kao i za biofarmaceutske kompanije.

BioInd-Logo

Njihov raznovrsni portfolio uključuje proizvode i usluge kao što su:

• Ćelijska kultura u tečnom obliku i u prahu
• Sterilni serumi (fetalni goveđi, serum novorođenog mladunčeta govečeta, zečiji, konjski serum itd.)
• Novi medijumi i dodaci bez seruma i sastojaka životinjskog porekla
• Produkti za kulturu matičnih ćelija
• Produkti iz oblasti citogenetike
• Produkti za detekciju i lečenje mikoplazme
• Sredstva za dezinfekciju
• Plastični ECM-obloženi proizvodi za jednokratnu upotrebu
• Produkti za molekularnu biologiju
• Proizvodnja po ugovoru i izrada formule po narudžbini korisnika

Istraživanje u oblasti prirodnih nauka i biotehnološko tržište u Izraelu je neuobičajeno široko i sofisticirano, uključuje stotine R&D laboratorija, kao i vodeće kompanije za biotehnološku proizvodnju. Biological Industries predstavlja vodećeg dobavljača na ovom tržištu,zahvaljujući širokoj plaetu produkata životinjske ćelijske kulture i kulture tkiva, kao i produkata za molekularnu biologiju.

Oni takođe izvoze svoje proizvode u 33 zemlje širom sveta, putem mreže ekskluzivnih distributera. Tokom godina stekli su reputaciju za brzu isporuku i odličnu tehničku podršku.

Od samog početka, politika Biological Industries bazirala se na potrebi održavanja aktivnog programa Istraživanja i Razvoja u svim aspektima aktivnosti kompanije. Kompanija poseduje svoje vlastito R&D (Istraživanje i Razvoj) Odeljenje i, zahvaljujući tome, održava aktivne kontakte sa naučno-zasnovanim kopanijama i istraživačkim institucijama u Izraelu i inostranstvu, uključujući i priznate sporazume sa nekoliko njih. Ovi kontinuirani napori doveli su do uvođenja serije medijuma bez seruma i nove linije produkata za istraživanje matičnih ćelija, kao i mnogih drugih proizvoda za ćelijsku kulturu i molekularnu biologiju.