Attomol

ATTOMOL GMBH je osnovana 1997. godine u južnom delu Brandenburga kao kompanija usmerena ka biohemiji i molekularnoj biologiji. Ona se i dalje formira svakodnevnim zalaganjem visokokvalifikovanih i motivisanih radnika koji su godinama prisutni u kompaniji.

Ova kompanija razvija i proizvodi medicinske dijagnostičke testove za odsek molekularne genetike, infektivna i autoimuna oboljenja i autoimunu dijagnostiku. Njihovi kupci su uglavnom laboratorijski doktori koji dobijaju kompletne kitove testova za analiziranje mutacija i patogena. Različiti testovi se metodično uparuju u cilju jedinstvenog koncepta dijagnostike i marketinga.

attomol-labpro-srbija

Attomol je razvio specifičnu tehnologiju izrade svojih proizvoda, i oni su delom patentirani. Njihove najvažnije veštine su minijaturizacija i multipleksiranje sistema testova, kao osnova za pouzane prizvode sa optimalnom dijagnostičkom snagom. Na ovaj način stvorene su sledeće linije proizvoda:

       attomol-labpro-srbija2 * Quicktype mutacioni testovi
        * LoopTag (PCR realnog vremena)
        * DNK-LINA
        * Antitelo-LINA
        * Perla Testovi

Svi proizvodi su odobreni unutrašnjom validacijom kompanije Attomol kao i spoljnom validacijom u rutinskim dijagnostičkim laboratorijama ili nacionalnim referentnim laboratorijama, nakon čega je usledila in-vitro-dijagnostička (CE-IVD) sertifikacija. Ova procedura nas uverava da su procenjeni i stabilnost testova i dostizanje svih dijagnostičkih radnih parametara.

attomol