Biolegio

Kompanija Biolegio poseduje više od 15 godina iskustva sa sintezom oligonukleotida. Za to vreme stekli su mnogobrojna stručna saznanja unutar ove grane kao i značajno učešće na tržištu za oligo sintezu.

Njihova snaga leži u angažovanju i posvećenosti koje biste i želeli da vidite kod svog partnera u istraživanju. U kombinaciji sa moćnom profesionalnom organizacijom, ovo obezbeđuje najbolje rezultate po konkurentnim cenama.

U kompaniji Biolegio smatraju da je važno biti uključen i stvarati lične veze sa kupcima. Fleksibilnost i odgovaranje na potrebe i želje kupaca rezultira prijatnom saradnjom, a pre svega dobrim proizvodom.

Ono što firmu karakteriše je:

  • Savremenost
  • Fleksibilnost u pristupu
  • Entuzijastična strukturiranost
  • Dokazano iskustvo
  • Poverenje korisnika

biolego