APELEX

apelex-labpro-beograd

APELEX proizvodi izvore napajanja za elektroforezu koji su dizajnirani za korišćenje najsavremenije elektronske tehnologije, poput mikroprocesora i tehnologije zamenjivanja, u kombinaciji sa odgovarajućom opremom za naučnike.

APELEX je kompanija u privatnom vlasništvu posvećena obezbeđivanju, prozvodnji i održavanju proizvoda visokog kvaliteta. Sva sredstva istraživanja, dizajna i razvoja stvorena su unutar kompanije. Proizvodnja se obavlja u dva odvojena postrojenja koja imaju ISO9001 sertifikat.

apelex-labpro-beograd2

APELEX asortiman proizvoda sada uključuje tenkove za gel, horizontalne kade za elektroforezu nukleinskih kiselina, VERTIGEL vertikalne tenkove za elektroforezu proteina – jedinice za sekvenciranje i pridružene aparate za molekularnu biologiju.

apelex-logo