Profil kompanije MO BIO

MO BIO Laboratories, kompanija u privatnom vlasništvu smeštena u biotehnološkom koridoru u San Dijegu (Carlsbad, CA SAD), osnovana je 1993. godine. Prvobitno mala kompanija, MO BIO je izrastao u operaciju sa međunarodnom proizvodnjom, istraživanjem i distribucijom koji vrede više miliona dolara. Danas, rast kompanije MO BIO i odanost kupaca predstavlja izazov za neke od vodećih svetskih kompanija za proizvodnju instrumenata za molekularnu biologiju.

mobio-labpro-beograd

MO BIO je svetski lider u izolaciji DNK i RNK iz zemljišta. Jedna od firmi sa najbržim razvojem u oblasti prirodnih nauka, sa fokusom na korisnički servis, inovativnom pristupu proizvodnji i poslovnoj filozofiji, ona nastavlja da privlači kupce, ali i izuzetan industrijski talenat. Osnivači i zaposleni u kompaniji MO BIO posvećeni su očuvanju životne sredine i poboljšanju kvaliteta života na planeti Zemlji – uz pomoć nauke.

MO BIO od 1993. razvija nove alatke za istraživače u molekularnoj biologiji. MO BIO PowerMAX® DNK izolacioni kitovi i RNK PowerSoil® kitovi su potpuno jedinstveni i među najnaprednijim proizvodima na biotehnološkom tržištu danas. Odlikuje ih efikasno uklanjanje inhibitora PCR – huminske kiseline – prisutnog u uzorcima zemljišta. Linija kitova za izolaciju iz zemljišta i kultura mikroba su metod izbora među mikrobiolozima i istraživačima životne sredine. MO BIO je takođe sa ponosom predstavio neke od najbržih kitova na tržištu za izolaciju i prečišćavanje DNK. Oni nude UltraClean® 6 Minute Plasmid Mini Prep, UltraClean® PCR Clean-up Kit (samo 3 minuta po reakciji), i UltraClean® GelSpin® Kit (samo 5 minuta po reakciji). Osim toga, proizvode kompletnu liniju proizvoda za izolaciju i prečišćavanje nukleinskih kiselina u mini, midi, maxi formatima kao i formatima sa 96 otvora.

mobio