Grant Instruments

GRANT INSTRUMENTS se nalazi blizu Kembridža u Engleskoj i to je nezavisna, privatna kompanija, osnovana 1952. od strane Pitera Vorda i Sesil Čapman.

grant-labpro2

Delatnost
 “Grant” je svetski lider u proizvodnji i dizajnu opreme za pripremu uzorka, naučne analize, dobijanje i analizu podataka, a pruža solucije globalnom naučnom i industrijskom tržištu. Za kompaniju širom sveta važi reputacija da poklanja najviše pažnje kvalitetu, pouzdanosti, servisu i podršci.

grant-labpro-1Pravna regulativa
 “Grant” se striktno pridržava svih legalnih i regulatornih zahteva i posebnu pažnju obraća na testiranje sigurnosti proizvoda. Kompanija funkcioniše prema ISO9001:2008 sistemu menadžmenta kvalitetom i ISO 14001:2004 standardu menadžmenta životnom sredinom, koji su regulisani britanskim Institutom za standarde.

Istorija
 U poslednjih 60 godina, “Grant” se raširio i fizički i kroz partnerstva, te je sada suvlasnik i preduzeća “Biosan” i “Eltek Ltd.”. Kompanija se najviše fokusira na dve oblasti: naučni deo i prikupljanje podataka. “Grant” takođe nudi rešenja posebno prilagođena krajnjem korisniku, za specijalizovane i jedinstvene namene.

Grantscientific